KELKKAREITIT

Kelkkareitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, ja niiden käyttö on ilmaista. Reittejä Kainuussa on vain muutamia pätkiä, joihin on tehty reittitoimitus.

Uralupa on henkilökohtainen. Uralupaan tarvittavat tiedot ovat nimi, osoite ja postitoimipaikka. Nettikaupasta lupaa lunastettaessa, ko. asiat pitää olla kohdassa lisätiedot maksun saajalle.

Maksusta tulee ottaa kuvakaappaus, joka on todiste lupamaksun suorittamisesta.

Moottorikelkalla on oltava voimassa oleva liikennevakuutus, ja kelkan tulee olla rekisteröity.

Uralupa oikeuttaa ajamaan moottorikelkalla kunnan tai Metsähallituksen hallinnassa olevalla alueella merkityillä ajourilla koko maassa lumipeitteisenä aikana.

Moottorikelkkailureiteillä noudatetaan tieliikennelakia. Moottorikelkan kuljettajalta edellytetään moottorikelkkailureiteillä T-luokan ajokorttia ja vähintään 15 vuoden ikää. Ikävaatimus koskee myös maastossa ajamista.

Moottorikelkka on maastoajoneuvo ja se on tarkoitettu maastossa ajamista varten. Tiellä ajaminen on pääsääntöisesti kielletty. Myös auraamattomilla teillä ajaminen on kiellettyä.

Moottorikelkalla saa kuitenkin tilapäisesti ajaa myös tiellä, kun maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeaa maasto-olosuhteiden tai kuljetustehtävien takia. Silloin on kuitenkin ensisijaisesti käytettävä tien auraamatonta osaa ja muistettava, että sallittu nopeus on 40 km/h, eikä reessä saa kuljettaa matkustajia.

Uralta poikkeaminen ilman erillistä lupaa on sallittua ainoastaan jääpeitteisillä vesistöalueilla.

Suurin sallittu nopeus reitillä ja maastossa on 60 km/h. Jääpeitteisellä vesialueella suurin sallittu nopeus on 80 km/h lukuun ottamatta jäällä kulkevia reittejä, joilla rajoitus on 60 km/h. Mikäli hinataan perärekeä, jossa kuljetetaan henkilöä, suurin sallittu nopeus on 40 km/h.

Suojakypärää on käytettävä sekä maastossa että moottorikelkkailureitillä. Tämä koskee myös alle 15-vuotiaita. Alaikäisten kypärän käytöstä vastaa kelkan kuljettaja.

Kun ostat kausiluvan, se oikeuttaa myös muut perheenjäsenesi kelkkailemaan. Perheeksi katsotaan vanhemmat ja heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alle 18-vuotiaat lapset. Kelkkailevien perheenjäsenten nimet merkitään lupaan. Huomaathan, että moottorikelkan kuljettajalta vaaditaan vähintään 15 vuoden ikää.

Mikäli kiinteistölle on rekisteröity rasite, voi sitä pitkin ajaa ilman erillistä lupaa. Ellei rasitetta ole, tarvitsee kiinteistön haltija maanomistajalta luvan.

Kainuussa ei ole käytössä kelkkailukaudella 2021-2022 kaikkien kuntien kattavaa uralupaa myynnissä yhdestä paikasta, verkkokaupasta.

Kaikkia kuntia kattava uralupa pyritään saamaan voimaan kaudelle 2022-2023.

Metsähallituksella on oma lupamyynti alla!

Metsähallituksen uralupa:
Lähes kaikissa kunnissa on Metsähallituksen mailla kelkkauria, joten on järkevää lunastaa Metsähallituksen valtakunnallinen uralupa. On edullinen!
– Kotikunnaskin lupa tarvitaan, mutta on maksuton kotikuntalaisille!

https://www.eraluvat.fi/maastoliikenne/uralupa-moottorikelkkailuun.html